แจ้งความจำนงเข้าเรียน ม.1,4 ปี 64

ห้องเรียนปกติ (วันที่ 12-23 เมษายน 2564)

วิธีการสมัคร Online ม.1 ปี 64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : @rittiya
โทร : 0-2034-9755 ต่อ 124

การสมัคร ม.1 online

ม.1 สมัคร Online ไม่ได้

        สำหรับนักเรียนที่สมัคร Online ไม่ได้ ให้ยื่นเอกสารผ่าน ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 64 โดยมีเอกสาร ดังนี้

- ใบแจ้งความจำนง(ถ้ามี)
- ใบสมัครเข้าเรียน (รับที่โรงเรียน) ถ้ามีใบแจ้งความจำนงไม่ต้องเขียนใบสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน
- รูปถ่ายที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน 2 รูป
- หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรอง หรือ ปพ.1

กำหนดการรับสมัคร ปี 64 (New)

สมัคร ม.4 ปี 64

แผนการเรียน/จำนวนที่รับ -Click-

แจ้งความจำนง วันที่ 17-28 เม.ย. 64 -Click-

รับสมัคร 24-28 เม.ย. 64 Online

  • สมัครเรียน/ส่งเอกสาร -Click-

(รอตรวจสอบเอกสาร 1-2 วัน)

ตรวจสอบราชื่อผู้สิทธิ์สอบ

การมอบตัวห้องเรียนพิเศษ แบบ Online (ระบบ Zoom)

*มอบตัว 22 เม.ย. 64 *

สำหรับสอบถามข้อมูล Line : -Click-

 บันทึกข้อมูลการมอบตัว วันที่ 16-21 เม.ย. 64

ขั้นตอนการมอบตัว

วิธีการติดตั้งโปรแกรม -Click-

วันที่ 22 เม.ย. 64

08.30-09.00 น. ผู้ปกครองเข้าระบบ Zoom
Meeting ID : 427 555 9749
Passcode : 2490

09.00-10.00 น. ประชุม ผู้อำนวยการ ดร.สุมนา  ธิกุลวงษ์

10.00-11.00 น. ประชุม หัวหน้าโครงการ

     Gifted ม.1, 4 (ครูวันวิสา)
Meeting ID : 347 924 1834
Passcode : 2490

     เตรียมทหาร ม.1, 4 (ครูธีรภัทร์)
Meeting ID : 633 687 6678
Passcode : 2490

   EP/IP (ครูปราณปรียา,ครูเจนจิรา)
Meeting ID : 805 024 0087
Passcode : 2490

วันที่ 22-30 เม.ย. 64

        1.รหัสสำหรับพิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร -Click-

        2.Link พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร -Click-

        3.ส่งข้อมูลใบมอบตัวและสลิปการโอนเงิน -Click-

หมายเหตุ สำหรับเอกสารอื่นๆ ส่งในวันเปิดเทอม 17 พ.ค. 64

 

รับสมัครนักเรียน ปี 64

♦ ปฏิทินการรับสมัคร -Click-
♦ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร สพฐ. -Click-
♦ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร สพม.2 -Click-
♦ ประกาศรับนักเรียน ปี 2564 -Click-
♦ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปี 64 -Click-

 

ห้องเรียนพิเศษ ปี 64

เอกสารเพิ่มเติม Gifted64 
แจ้งข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.1,4 ที่สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 Gifted  ให้นักเรียนแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เกียรติบัตร/รางวัล การแข่งขัน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ

การประเมินคุณธรรมฯ

ภาพกิจกรรม

Download

ลูกฤทธิยะคนเก่ง

ผู้ใหญ่ใจดี

ชาวฤทธิยะ

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ประถม (กทม.)

    • ติดต่อ 0-2531-4608

  • ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ (สพม.2)

    • ติดต่อ 0-2536-0017

  • ฤทธิยะวรรณาลัย อนุบาล (ทอ.)

    • ติดต่อ 0-2155-1540