• วันที่ 25 มกราคม 2561 
 • กำหนดการจัดกิจกรรม - Click -
 • รายการกิจกรรมการแข่งขัน - Click -
 • รายละเอียดกิจกรรม/ใบสมัคร - Click -
 • ตรวจสอบรายชื่อการสมัครร่วมกิจกรรม - Click -

 • ปฏิทินการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนปี 61 -Click-

ประเภทการทดสอบ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) / วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) / English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1

การรับสมัคร

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 19 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.

สามารถสมัครในวันเสาร์ ดังนี้ [ 16,23 ธ.ค. 60 ]  [ 6, 20 ม.ค. 60 ]

ข้อมูลการสอบ

 • รายละเอียดการสอบวัดความรู้ -Click-
 • ตารางสอบ -Click-

ใบสมัคร

 • สมัครแบบเดียว -Click-
 • สมัครแบบกลุ่ม -Click-

สถานที่รับสมัคร

           สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151  
แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 โทรศัพท์  02-523-3402-5  ต่อ 155 

สอบวัดความรู้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ค่าสมัครสอบวัดความรู้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 จำนวน 300 บาท  และ ห้องเรียนปกติ  ม.1 จำนวน 200 บาท  

หมายเหตุ ผู้ปกครอง หรือผู้แทน สามารถนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร มาสมัครแทนนักเรียนได้

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
ทำบุญใส่บาตร ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2560
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน การเรียนรู้สะท้อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • <
 • 3 of 6
 • >

 • เอกสาร ส.ก.ส.ท - Click -
 • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพม Click -
 • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพป Click -
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 Click -