กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมโครงงานคุณธรรม ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พลวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด้
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมการแข่งขัน LOL 2016
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนกีฬา
  • <
  • 2 of 4
  • >

  • เอกสาร ส.ก.ส.ท - Click -
  • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพม Click -
  • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพป Click -
  • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 Click -