• ปฏิทินการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ - Click -
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ - Click -
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ - Click -
 • ระเบียบการรับ นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ - Click -
 • ประกาศรับนักเรียน ปี 2561 -Click-
 • สอบถามข้อมูลการรับนักเรียน 02-152-6367 

  
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เปิดระบบ วันที่ 19-28 ก.พ. 61*

* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เปิดระบบ วันที่ 15-28 มี.ค. 61*

 • สถานที่รับสมัคร ม.1, 4 ห้องเรียนพิเศษ : ห้องสมุด (อยู่ด้านเสาธง) 

ประเภทการทดสอบ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61

วันสอบ Pre Entrance 2018 

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันที่ 28 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น.
 • เข้าแถว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี เวลา 07.30 น. เพื่อฟังคำชี้แจ้งการสอบและข้อมูลการรับนักเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - Click -   ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 61 

ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ 

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted - Click -
 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร - Click -
 • ม.1 English Program EP - Click -
 • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted - Click - (แก้ไขลำดับ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre ห้องเรียนปกติ -Click- ข้อมูล I วันที่ 15 ก.พ. 61

ประกาศผลสอบ Pre ห้องเรียนปกติ 

 • ม.1 ห้องปกติ - Click - 

 • ประกาศโครงการ Thailand Education Hub รุ่น 3 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนโครงการ ปี 2561 -Click-
 • ประกาศรับนักเรียน ปี 2561 -Click-
 • รายละเอียดโครงงการ International Program -Click-

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ารแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรรมและพลังงานสะอาด ประจำปี 2560"
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
ดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อ
าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ"
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
แสดงความยินดีกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลสอบ O-Net ระดับ ม.3และ6
จัดกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้
 • <
 • 2 of 6
 • >

 • ทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ 60 - Click - 
 • รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสถาบันของสมาคมฯ60 Click -
 • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-ใหม่ -Click-
 • แบบฟอร์มการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี 2560
  • ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก-2560 -Click-
  • เกณฑ์การประเมิน-ประธาน-ประธานฯ-กรรมการฯ -Click-
  • เกณฑ์การประเมิน-เลขานุการ-เลขานุการ -Click-