* แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนุมนุม ม.ต้น ให้ลงทะเบียนใหม่ ในวันที่ 4-6 พ.ค. 60 * 

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พลวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด้
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมการแข่งขัน LOL 2016
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนกีฬา
อบรมการจัดการเรียนการสอน แนวใหม่ ภายใต้หัวข้อ STEAM RW.
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
  • <
  • 2 of 4
  • >

  • เอกสาร ส.ก.ส.ท - Click -
  • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพม Click -
  • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพป Click -
  • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 Click -