• วันที่ 25 มกราคม 2561 
 • กำหนดการจัดกิจกรรม - Click -
 • รายการกิจกรรมการแข่งขัน - Click -
 • รายละเอียดกิจกรรม/ใบสมัคร - Click -
 • ตรวจสอบรายชื่อการสมัครร่วมกิจกรรม - Click -

 • ปฏิทินการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนปี 61 -Click-

ประเภทการทดสอบ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) / วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) / English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1

การรับสมัคร

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 19 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.

สามารถสมัครในวันเสาร์ ดังนี้ [ 16,23 ธ.ค. 60 ]  [ 6, 20 ม.ค. 60 ]

ข้อมูลการสอบ

 • รายละเอียดการสอบวัดความรู้ -Click-
 • ตารางสอบ -Click-

ใบสมัคร

 • สมัครแบบเดียว -Click-
 • สมัครแบบกลุ่ม -Click-

สถานที่รับสมัคร

           สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151  
แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 โทรศัพท์  02-523-3402-5  ต่อ 155 

สอบวัดความรู้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ค่าสมัครสอบวัดความรู้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 จำนวน 300 บาท  และ ห้องเรียนปกติ  ม.1 จำนวน 200 บาท  

หมายเหตุ ผู้ปกครอง หรือผู้แทน สามารถนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร มาสมัครแทนนักเรียนได้

กิจกรรมของโรงเรียน

อู่ทองเกมส์ 2017
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
จัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก
มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 2560
ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
 •  
 • 1 of 6
 • >

จัดซื้อจัดจ้าง

App ที่น่าสนใจ

Thai Weather พยากรณ์อากาศ
Mobile Application ภาครัฐทั้งหมด
แอพฯ ภาษาอาเซียน
Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษ