แสดงความยินดีกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลสอบ O-Net ระดับ ม.3และ6

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางยุวนุช ไชยพฤกษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลสอบ O-Net ระดับ ม.3และ6 โดย
- ผลสอบO-Net ระดับ ม.3 มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับจังหวัด ในรายงิชาภาษาไทย และสังคม และสูงกว่าเป้าหมายmou3% : ภาษาไทย
- ผลสอบO-Net ระดับ ม.6 มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระฯ และสูงกว่าระดับจังหวัด ในรายวิชาภาษาไทย
(ภาพ/ข่าว:กลุ่มบริหารวิชาการและงานประชาสัมพันธ์)