อู่ทองเกมส์ 2017

ารแข่งกีฬาภายใน "อู่ทองเกมส์" 2017 
24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อู่ทองเกมส์" 2017 ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันขบวนพาเหรด คัตเอาท์ กองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ การแสดงกลางแจ้ง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาให้กับนักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)