อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดยดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นม.1 ทุกห้องเรียน ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)