หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน/เพิ่มนักเรียน และเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

-หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน คลิก

-หนังสือเพิ่มนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คลิก

-หนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน คลิก

 

หมายเหตุ  เมื่อดาวน์โหลดเอกสารต่างๆแล้ว ให้พิมพ์ข้อมูลต่างๆ แล้วขอเลขที่คำสั่งจากงานสารบรรณ และเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปยื่นให้กับโรงเรียนที่แข่งขัน