หนังสือสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฺBody: 

หนังสือสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • เรื่อง ขยายเวลาการส่งรายชื่อประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น รับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 Download
  • เกณฑ์การประเมิน
    • ​เกณฑ์การประเมินประธาน Download
    • เกณฑ์การประเมินเลขานุการ Download
  • แบบเสนอ/สรรหา

หนังสือ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558

  • หนังสือ สกสท มัธยม Download
  • หนังสือ สกสท ประถม Download
group: 
สกสท.