สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองธรรมสนามหลวง มีนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,199 คน โดยแบ่งเป็นดังนี้
1. ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 851 คน
2. ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 698 คน
3. ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 650 คน

ก่อนการสอบมีการสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที
(ภาพ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ /ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)