วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 - ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี 
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/งานประชาสัมพันธ์)