ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ลูกเสือกองร้อยพิเศษพร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ