ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

รับสมัคลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุก 3 -18 ก.ค. 61

 

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกโรงเรียน 

กลุ่มบริหารประมาณ

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกโรงเรียน  กลุ่มบริหารประมาณ  (งานยานพาหนะ)  กลุ่มบริหารงบประมาณ  จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน เดือนละ  10,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

1. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัคร

1.1  สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

1.2  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

1.3  มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก และยังไม่หมดอายุ

1.4  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

1.7  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีการะ

ทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

1.8  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี

1.9   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

1.10 สามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้

1.11 มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1.12 สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์

 

2. หลักฐานในการสมัคร

2.1 วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ขึ้นไป ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

2.2 ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา  2  ฉบับ

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา  2 ฉบับ

2.3 ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ยังไม่หมดอายุตัวจริงพร้อมสำเนา  2 ฉบับ

2.4 ใบรับรองแพทย์ที่สถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ไม่เกิน  30 วัน

2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 

3. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่  3  กรกฏาคม 2561  - 18 กรกฏาคม  2561 
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

4. กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันที่  23  กรกฏาคม  2561  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  25   กรกฏาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหลังห้องประชาสัมพันธ์

และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

6. วันเริ่มปฏิบัติงาน

                   ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่  1   กรกฎาคม 2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562