รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คนสวน ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างไม้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

  • ตำแหน่ง คนสวน -Click-

  • ตำแหน่ง ช่างปูน -Click-

  • ตำแหน่ง ช่างประปา -Click-

  • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  -Click-

  • ตำแหน่ง ช่างไม้ -Click-