ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1  เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี

1.2  วุฒิการศึกษา ปวช.หรือปวส. ทางด้านเลขานุการ และการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3  มีบุคลิกดี คล่องแคล่วและอุปนิสัยอันดีระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่มา ติดต่อประสานงานกับ    

       หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายได้ถูกาลเทศะมีคำพูดไพเราะน่าฟัง มีมนุษย์สัมพันธ์

1.5  สามารถต้อนรับผู้มาติดต่อ อำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อย

1.6  มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว

1.7  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point และการใช้ Internet

1.8  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานในการสมัคร

2.1 ใบแสดงผลการเรียน

2.2 สำเนาบัตรประชาชน 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านตนเอง 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร

2.4 ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

­กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  4  กรกฏาคม  2561 ถึง วันที่  13  กรกฏาคม  2561

ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  17  กรกฏาคม  2561 (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  19  กรกฏาคม  2561 เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์

และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-034-975-5 ต่อ 912

         

วันเริ่มปฏิบัติงาน

                   ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฏาคม  2561  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2562