ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ปี 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (รายงานตัววันที่ 15 มี.ค.61 เวลา 09.30 ณ หอประชุม)

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) -Click-
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียทหาร) -Click-
  • English Program (EP) -Click-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (รายงานตัววันที่ 16 มี.ค.61 เวลา 09.30 ณ หอประชุม)

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) -Click-
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียทหาร) -Click-
  • International Program (IP) -Click-