มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ณ โรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี ระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ นายทวีทรัพย์ จันมาทูล และนายติณณ์ กันทอง และ ม.ปลาย ได้แก่ นส. ภัทรพร เกิดพร้อม และ นส. จิราภรณ์ บุญจันทร์ 
(ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)