มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)