ภาพมุมสูงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ภาพมุมสูงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
cr. นักเรียนฤทธิยะวรรณาลัย