ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ณ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) 
วันที่ 9 กันยายน 2560 การแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา 
วันที่ 10 กันยายน 2560 การแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษา