พิธีถวายราชสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีถวายราชสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน มีการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ณ ศูนย์กีฬา ๖๐ ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)