ผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561

  ด้วย วันที่ 18 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน จึงกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมของไทย สืบทอดพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. เพื่อจัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าฤทธิยะวรรณาลัย


        โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงขอเชิญชวน ครู บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นประธานกองผ้าป่าและร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับท่านในที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป โรงเรียนจะมอบโล่ขอบคุณที่ร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค และทุก 500 บาท โรงเรียนจะมอบพระสมเด็จ รุ่นชนะมาร ปี 52


      >>  ใบฎีกาผ้าป่า ปีการศึกษา 2561 <<

 ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  1. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-2-94809-6
  2. Download แบบฟอร์มกรรมการ -Click- และนำส่งที่ได้ที่ admin@rittiya.ac.th หรือ Fax (พัสดุ) : 02-056-4721 (สำหรับบุคคลทั่วไป)
  3. ส่งรายชื่อคณะกรรมการที่ Google Form -Click(สำหรับบุคคลทั่วไป)
  4. ผู้ปกครองสามารถร่วมเป็น ประธาน รองประธาน กรรมการ กองผ้าป่า และส่งรายชื่อที่ครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียน


ติดต่อสอบถาม

  • กลุ่มบริหารงบประมาณ 02-034-9755 ต่อ 112-115