ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โดยมีดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง เป็นประธานการประชุม ได้รับเกียรติจาก ดร. สมชาย เวสารัชตระกูล อดีต สก. เขตสายไหม มอบทุนการศึกษา "เรียนดีมีคุณธรรม" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นละ ๒๐ ทุน ก่อนเรื่มการประชุม คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนคณะกรรมการนักเรียนแจกโบว์ถวายความอาลัย ให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)