ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2560(ครั้งที่ 2)