ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

>> ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 <<

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 -Click
  • ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ -Click-
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 -Click
  • ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ -Click-

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 -Click
  • ​ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ -Click-
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 -Click
  • ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ -Click-

** สำหรับนักเรียนที่ัยังไม่ได้รับเกียรติบัตรทางโรงเรียนจะแจ้งวิธีการรับภายหลัง **