ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

  • ประเภทสอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ -Click-

รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย