ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

  • ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป - Click- 
  • ประเภทในเขตพื้นที่บริการคุณสมบัติครับ - Click- 
  • ประเภทเงื่อนไขพิเศษ - Click- 
ให้นักเรียนรายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย