ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 101ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงเป็นโรงอาหาร 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 101ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงเป็นโรงอาหาร 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(รายละเอียด)
  • แบบอาคาร (รายละเอียด)