บทเรียนเครือข่าย เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

นางวัชรี ศาลากิจ

 

ตำแหน่ง  : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
สังกัด      : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
อีเมล์       : krunokajok@gmail.com
เบอร์โทร :  092-9165622
เฟสบุ๊ค    :  nokajok susu

- http://kru-dcom.com -