ทำบุญใส่บาตร ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2560

19 พฤษภาคม 2560
ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมใจทำบุญใส่บาตร ต้อนรับเปิดภาคเรียน โดยสิ่งของและปัจจัยทั้งหมดนำไปมอบให้กับโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ จ. ปทุมธานี