ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์กีฬา ๖๐ ปี ฤทธิยะวรรณาลัย