ต้อนรับรองผู้อำนวยการสรณ์สิริ งามพิพัฒน์ สู่รั้วฟ้า-เหลือง

ต้อนรับรองผู้อำนวยการสรณ์สิริ งามพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สู่รั้วฟ้า-เหลือง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะผู้บริหาร และครู ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสรณ์สิริ งามพิพัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมี ผอ.สุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมส่งและแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)