จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมมีการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นบรมครูของปวงชนชาวไทย การวางพวงมาลัยสักการะพลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และการมอบพานดอกไม้ธูปเทียน เคารพผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และครูทุกท่าน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาคารวะ มอบตัวเป็นศิษย์ต่อครูผู้อบรมสั่งสอนและให้วิชาความรู้ ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)