จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีนางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ การวางพานพุ่ม การสวดมนต์และนั่งสมาธิ ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)