จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 2560

วันที่ 11 กันยายน 2560
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 
เพื่อให้ครูผู้ที่จะเกษียณราชการ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 ท่าน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 1 ท่าน ได้ทำการกล่าวอำลานักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาคารวะ ณ ศูนย์กีฬา 60 ปีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย