จัดพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกซ้อมและแสดงละครพูด เรื่องเวนิสวานิช

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกซ้อมและแสดงละครพูด เรื่องเวนิสวานิช บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีดร.วิสิทธิ์ ใจเถิงผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเติมอารีทรัพย์สมบูรณ์ (ภาพ:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)