จัดกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน งานห้องสมุด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
จัดกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
2. กิจกรรมพริตตี้รักการอ่าน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือน่าอ่าน
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น
(ภาพ/ข่าว...งานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์)