จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยมีดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท การรำถวายพระพร ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่ ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้น จำนวน ๙๖ ท่าน
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ )