จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์กีฬา ๖๐ ปี โดยมีนางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญ วาดภาพและจัดบอร์ด พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล และมีการแจกของรางวัลอีกมากมายให้กับนักเรียนบนเวที ณ ศูนย์กีฬา ๖๐ ปี 
(ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)