จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การจัดป้ายนิเทศ การประกวดคำขวัญ และการเต้น cover ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี