กิจกรรม languages and culture walking street

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดกิจกรรม languages and culture walking street ได้รับเกียรติจากนางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกการออกเสียงกับเจ้าของภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ตลอดจนมีกิจกรรมชิงรางวัลให้นักเรียนได้ร่วมสนุก บริเวณใต้อาคาร 8 (อาคารหลังคาทรงไทย)
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)