กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูแห่งแผ่นดิน และวางพวงมาลัยสักการะหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)