กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2559
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ได้รับเกียรติจาก ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดรูป แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และการเดินแฟชั่นโชว์ "ระบบสุริยะจักรวาล" เพื่อให้นักเรียนเห็นสำคัญของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ และเป็นการจุดประกายความคิด ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)