กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ มีการกล่าวคำปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที ตลอดจนมีการทำความดีด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์ บริเวณหน้าอาคาร ๘
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)