กิจกรรมการทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดยดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่เวลา 06.45 - 07.30 น. บริเวณด้านหน้าศูนย์กีฬา 60 ปี โดยสิ่งของนำไปมอบให้กับบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)