การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

  • กำหนดการแข่งขัน -Click- แก้ไข 23/06/60

  • ระเบียบการแข่งขัน -Click-

  • ใบสมัคร (Word) (PDF)

  • หนังสือนำ (ประถม) (มัํธยม)

หมายเหตุส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน–15 สิงหาคม 2560 และตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อผู้สมัครทาง www.rittiya.ac.thติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 152 – 6371 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน กรุณาแจ้งที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสอบรายชื่อ)