การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นสถานที่ในการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้รับเกียรติจาก นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในพิธี ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้ารวมประกวดทั้งสิ้น 7 โรงเรียน 11 กองร้อย ผลการแข่งขัน 
ลูกเสือสามัญ 
- รางวัลชนะเลิศ เนตรนารี โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เนตรนารีโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า 
- รางวัลชนะเลิศ ลูกเสือโรงเรียนเพชรรัตน์

ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)