กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็วระหว่างวันที่ 24 -27 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และคุณครูจุฑามาศ บุญฉลองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่มีไหวพริบ และทักษะในการคิดเลขเร็ว เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคและระดับประเทศและเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก
โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น4ระดับคือ