ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนพิเศษ 2020

ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนพิเศษ 2020 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ขอความกรุณาผู้ปกครองประเมินความพึ่งพอใจ

หมายเหตุ 1.การเข้าระบบให้กรอกรหัสประชนนักเรียน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัคร

                2.นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบ ติดต่อ admin@rittiya.ac.th