เตรียมทหาร

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าโครงการ

ครูธีรภัทร์ ปานสมุทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ

ติดต่อโครงการเตรียมทหาร

  • อาคาร 6 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755